Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna

Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna

Przedstawiamy artykuł zaczerpnięty ze strony http://www.rondash.ru prezentujący musztrę strzelecką wg Jacoba de Gheyna. Dziękujemy naszym rosyjskim przyjaciołom za udostępnienie swoich materiałów. Ryciny i opisy pochodzą z wydawnictwa Muzeum Wojska Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Muzeum Wojska NRD posiadało jedno z pierwszych wydań fundamentalnego dla taktyki i historii wojska europejskiego dzieła Jacoba de Gheyna wydanego w 1607 roku pod tytułem:

„Wapenhandelighe van Roers, Musquettes end spits: Eighth of the deputy van Syn Excellentie Maurits Prince of Orangie Grave van Nassau, etc. Governor ende Capiteyn General over Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Utrecht, Overyssel etc. Figuirlyk afgebeelt door Jacob de Gheyn Onderrechtinghe services of all the haulers of the Wapenen, oock mede voor all Capiteynen end beveshebbers, om hiervyt hun ionge often onervaren soldiers de volkomen trades van der Wapenen ter beter antewysen. „

Ta pierwsza wydana drukiem musztra służyła księciu Maurycemu of Nassau do szkolenia nowych rekrutów zaciąganych w czasie wojny z Hiszpanią. Ogromne straty ponoszone przez wojska Niderlandów rekompensowano nowymi zaciągami, które never znały się na wojennym rzemiośle i bez przeszkolenia never dotrzymałyby pola hiszpańskim Tercios. W skład tego dzieła wchodziła nauka posługiwania się caliver, czyli bronią palną lekką nie wymagającą użycia forkietu i bandoliery, posługiwania się ciężkim muszkietem z forkietem i bandolierą, oraz władania piką. Opracowane merytorycznie przez księcia Maurycego of Nassau tableau zostały wyrytowane na miedzi przez niderlandzkiego mistrza Jacoba de Gheyna. Praktyczny i artystyczny walor tych rycin zapewnił in specjalne miejsce w twórczości mistrza. Na poniższych czterdziestu trzech rycinach opatrzonych tytułem „

Uporządkował i zamieścił Marcin Krukiewicz. Słowo wstępu i częśc opisów dodał Tomasz Rejf.

Marching with the fork (Forquett) in the hand
(If the musketeer has to go to another place to shoot) 
Marsz z forkietem w ręku 
(przemieszczanie się na innąą pozycję strzelecką)

tn 001 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna

March and carry the fork next to the musket
Forkiet obok muszkietu

tn 002 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Take your musket off your shoulder
Chwyć musz kiet
 
 
tn 004 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Hold up the musket with your right hand and let it sink into your left hand
Muszkiet trzymaj wysoko w prawej ręce
 
tn 005 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Take the musket in the left hand and carry the fork next to the musket
Muszkiet weź w lewą rękę z forkietem wzdłuż / obok muszkietu (czyli popularne Presentier of your danger)
tn 006 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Take the fuse in the right hand
(The fuse smoldering at both ends was between the fingers of the left hand)
Lont weź do prawej ręki
(lont przenoszony jest między palcami lewej ręki a oba (!) końce są podpalone)
 
tn 007 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Blow off the fuse 
(Blowing off the ash, embers are kindled) 
Otrząśnij / odmuchaj lont
 
tn 008 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Press on fuse 
(The smoldering fuse is pinched between the lips of the cock)
Fasuj lont w kurek
 
tn 009 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Fit the fuse correctly in the tap 
(When the pan is closed, an attempt is made to see if the smoldering end of the fuse is close to the pan)
Przypatrz do panewki (zamkniętej)
 
tn 010 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Blow off the fuse, open the pan 
(Last firing of the fire of the Lunde by blowing) 
Odmuchaj lont, otwórz panewkę
 
tn 011 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Hold up the musket and put it on 
(Imagining the left leg, butt of the musket is pressed against the chest)
Muszkiet na widelca
(lewa noga wprzód, kolba oparta o pierś)
 
tn 012 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
Press off the musket  
shoots
Pal
 
tn 013 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Remove the musket and carry next to the fork 
(The muzzle must be held high, so that no accident happens, should the shot fail and subsequently break)
Muszkiet weź w lewą rękę z forkietem wzdłuż / obok muszkietu (czyli jak mówią ‚nasi’ Presenter of your danger)
 
tn 014 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Lose weight
Lont z kurka
 
tn 015 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Take the fuse between your fingers again 
(Fuse is again taken between the fingers of the left hand)
Lont do lewej ręki (między palce)
 
tn 016 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Blow off the pan
 (Removing smoldering powder residues from the pan before adding new powder)
Oczyść / odmuchaj panewkę
 
tn 017 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Pour powder on the pan 
(Pouring the Zündkrautbüchschen)
Pod type panewkę
 
tn 018 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Complete the pan
 (Powder pan is closed by pan lid) 
Zamknij panewkę
 
tn 019 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Pan OCCL ü tten
 (Remove externally adhered powder grains to prevent them from being ignited.) By knocking against the pan, the powder grains should penetrate into the ignition channel and make a better connection to the powder charge.)
Puknij (?) W panewkę (aby proch wpadł w kanał zapałowy)
 
tn 020 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Blow off the pan
 (For safety, blow over the pan lid again to free it of powder particles)
Odmuchaj / oczyść panewkę (z nadmiaru prochu który pozostał po zamknięciu)
 
tn 021 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Turn the musket over
 (Musket is placed in a vertical position)
Muszkiet do naboju na lewy bok przenieś
 
tn 022 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Grind the fork 
(The fork for the musket is released and hangs on the wrist strap loop)
Zawieś forkiet (?) – wg rysunku forkiet zawieszany jest na pętelce na lewym nadgarstku i ciągnięty za muszkieterem
 
tn 023 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Open powder measure
 (A powder measure hanging from the bandolier is grasped and opened by thumb pressure of the right hand)
Otwórz ładunek
 
tn 024 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Load musket
 (From the wood measure, the powder is poured into the barrel)
Ładuj prochem
 
tn 025 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Pull the charging stick out of the shaft
 (The loading stick is pulled out of the holder below the barrel)
Wyciągaj stamp
 
tn 026 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna

Briefly grasping the charging stick
(The charging stick, which has been removed with the wrong hand from the shaft groove, is pressed against the body, the hand slides downwards. This way, the charging stick can be safely inserted into the 
barrel mouth.) Stempel na piersi przykróć

tn 027 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Pound powder
Przybijaj
 
tn 028 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna

Pulling the stick out of the musket
(When the bullet hits the powder, the stick is pulled out of the musket with a skeptical hand) 
Wyciągaj stamp 
(po przybiciu prochu, przybitki i kuli)

 
tn 029 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Shortly grasp the ramrod 
(The ramrod, which is pulled out of the musket with the wrong hand, is pressed against the body with the thin end, the hand slides down)
Przykróć stamp
 
tn 030 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
Place
the ramrod in place  (return the ramrod to the shaft groove of the musket)
Chowaj stamp
 
tn 031 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Put musket in your left hand
Podnieś muszkiet lewą reką
 
tn 032 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Hold up the musket with your right hand and catch the fork
(Preparing to carry the musket on the left shoulder)
Wez muszkiet do prawej i chwyć forkiet
(przygotowanie do przeniesienia broni na lewe ramię)
 
tn 033 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Put musket on your shoulder
Na ramię broń
 
tn 034 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
March and carry fork next to the musket 
(If the Musketeer has to go to another location to shoot)
Muszkiet i forkiet razem
 
tn 035 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Take the musket off your shoulder
Muszkiet z ramienia
 
tn 036 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Place musket in the fork
Muszkiet na widelca
 
tn 037 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Keep musket on a fork
Trzmaj muszkiet na widelcu
 
 
tn 038 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Keep the musket in the fork balanced with your left hand alone
Muszkiet na widelcu, lont w lewej dłoni, prava ręka wolna
 
tn 039 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Grasp a fuse with your right hand 
(The fuse smoldering at both ends was between the fingers of the left hand)
Weź lont w prawą dłoń
 
tn 040 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Blow off the fuse 
(Blowing off the ash, the embers are kindled)
Odmuchaj lont
 
tn 041 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna

Press the fuse
(the smoldering fuse is clamped between the lips of the cock) 
Fasuj lonty w kurek

 
tn 042 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Fit the fuse correctly in the tap
 (When the pan is closed, an attempt is made to see if the glowing end of the faucet reaches the pan properly when the cock is turned over)
Przypatrz do panewki
 
tn 043 - Musztra strzelecka wg Jacoba de Gheyna
 
Cover the pan and stand by
Zakryj panewkę dłonią i bądź gotów
Close Menu